Special general meeting October

Posted on August 31, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i SenseAir AB (publ)

 

Aktieägarna i SenseAir AB (publ), org.nr. 556475-5519, kallas till extra bolagsstämma måndag den 2 oktober 2017, kl. 17:00 i SenseAir ABs lokaler, Stationsgatan 12, Delsbo.

 

Dokument:

 » Styrelsens yttrande och redogörelse
 » Revisorns yttranden
 » Fullmaktsformulär

 


» Revisorns yttranden
» Fullmaktsformulär

 

Read more:
>> Special general meeting 2017

Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

No trackbacks yet.