SenseAir merges with Hök Instrument

Posted on August 16, 2017

 

SenseAir merges with Hök Instrument

SenseAir has today signed agreements to acquire all of the outstanding shares in Hök Instrument AB. SenseAir and Hök Instrument has since many years a close cooperation. The acquisition is a combination of payment in cash for a portion of the shares and an issue of new shares in SenseAir to the shareholders of Hök Instrument to be paid for by contributing their shares in Hök Instrument as non-cash consideration.

The agreement is subject to an approval by a shareholders meeting in SenseAir. Notice for an extra shareholders meeting will be made shortly.

 

 

Senseair går samman med Hök Instrument AB

SenseAir har idag tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Hök Instrument AB. SenseAir och Hök Instrument har sedan många år ett nära samarbete. Förvärvet sker genom en kombination av kontant förvärv av visst antal aktier samt förvärv av resterande antal aktier genom en apportemission riktad till aktieägarna i Hök där dessa tillskjuter sin aktier i Hök Instrument. Avtalet är villkorat av att det godkänns av bolagsstämman i SenseAir. Kallelse till en extra bolagsstämma kommer inom kort.

 

Comments (0) Trackbacks (0)

Sorry, the comment form is closed at this time.

No trackbacks yet.